Muzsikáló Hangjegyek
  
Zeneovi
Lorem ipsum

Hírfolyam

Kedves Látogató!

Zeneovis foglalkozások bizonytalan ideig nem indulnak.

A foglalkozások célja:

  • A gyerekek éneklési készségének            fejlesztése
  • Zenei hallásfejlesztés, ritmusérzék fejlesztés, mely többek között jó       előkészítése az iskolai olvasásnak
  • Zenei alapelemek játékos megismerése, elsajátítása
  • Közös muzsikálás, mely fejleszti a gyerekek egymáshoz való  alkalmazkodását

Miért jó zeneovisnak lenni? 

"(...) a zeneképzést tulajdonképpen már az óvodákban kell elindítani, hogy a gyermek a zene alapelemeit korán idegezze be, mert a zenei hallásra való nevelés csak ezzel a korán meginduló alapos munkával válhat eredményessé:"  /Kodály Zoltán, 1941/

"(...) a nevelésben a három-hét éves kor sokkal fontosabb a következő éveknél. Amit ez a kor elront vagy elmulaszt, később helyrehozni nem lehet." /1957/ 

Kodály Zoltán többek között ezekkel a nagyszerűen megfogalmazott gondolatokkal szerzett magának kiemelt figyelmet. Ezek a gondolatok mai napig időszerűek és szerencsére egyre szélesebb körben nyernek megfontolást nem csak szakmai körökben, hanem a szülők között is.  A köztudatban is elterjedt ún. Kodály-módszer vagy Kodály- filozófia egyik legmeghatározóbb pillérei ezek a mondatok. 

A legújabb kutatások is alátámasztják, hogy a zenetanulás, a különbözü zenei tevékenységek végzése egyszerre több agyi területet is képesek megmozgatni, és ezáltal fejleszteni azt. Ezen túl, a zenei tehetség az, ami az élet már egészen korai szakaszában képes megmutatkozni.

Mint ahogy a két Kodály idézet is utalt rá, az óvodás korosztály nagyon meghatározó időszaka a zenei készségek elmélyítésében. Ezek a ritmus,- hallás, és - éneklési készségek. A különböző hangulatú és témájú dalok éneklésével a gyerekek érzelemvilága is rendkívüli módon fejlődik. A közös énekléssel, hangszeres játékkal, zene-játékkal, közös alkotó tevékenységgel társaskapcsolatuk és önbizalmuk is egyre inkább megerősödik. Ezeknek a területeknek minél korábban kezdődő fejlesztése, beidegzése mai rohanó, kapkodó világunkban a pillanatnyi élmény szerzésen túl olyan életmintát képes adni, melynek nagy haszna igazán csak később mutatkozik meg látványosan, kamasz, - illetve felnőtt korban. Pillanatnyi haszna pedig abban rejlik, hogy a gyerekek sok olyan apró feszültséget képesek levezetni a foglalkozások alkalmával, melyek a leggondosabban nevelt gyermekekben is óhatatlanul kialakulnak, és adott esetben fel is halmozódhatnak.

Több mint 25 éves zenepedagógiai  pályafutásom alatt volt alkalmam megfigyelni, hogy azok a gyerekek akik zeneóvodába jártak és utána zeneiskolai keretek között zenei tanulmányaikat folytatták bármilyen hangszeren, az iskolában is kiegyensúlyozottabban teljesítettek. Nem elhanyagolandó az sem, hogy probléma megoldó képességük is szemmel láthatóan fejlettebb volt társaiknál. Empatikus képességük, verbális kifejezőkészségük, kreativitásuk is érezhetően  fejlettebb lett azoknál a kortársaiknál, akiknek nem volt lehetőségük részt venni ilyen vagy hasonló foglalkozásokon.

Egy kisgyermek még nem tudja megmondani mi jó és mi nem jó neki. Mi az, ami segíti őt az élet nehezebb szakszaiban és mi az, ami esetleg gátolni fogja. Azt sem tudja megmondani miben érzi magát tehetségesnek, vagy éppen nem annyira tehetségesnek. Mindezek felkutatásában csak a szülő tud neki segíteni. A szülő az, akinek látnia kell mindazokat a lehetőségeket, melyek gyermeke megnyugtató fejlődése szempontjából elengedhetetlen. 

Egyik ilyen lehetőség  zeneovis foglalkozásra járni, ahol a gyerekek  játékos feladatok segítségével ismerkednek meg a zenei alapelemekkel, játékos formában fejlődik zenei ízlésviláguk, éneklési,- és ritmuskészségük és  nem utolsó sorban társas kapcsolatuk. :-)

Jelentkezés 

Az űrlapot sikeresen elküldted!